Diensten

Diensten en werkwijze MMENC

MMENC biedt onderbouwde en gerichte oplossingen voor uw marketingmanagement, product en (online) marketingcommunicatie vraagstukken. Met focus op een duurzaam commercieel resultaat.

Advies

Een adviestraject betekent regelmatig overleg tussen opdrachtgever en team als input voor het advies, waarbij ik geregeld op het kantoor zal komen.

Projecten

Projecten met een langere duur, een online marketingcommunicatie traject en of het opzetten van een marketingteam doe ik met plezier.

Interim

Ik werk op interimbasis, veelal op de locatie van de klant, wanneer een directe samenwerking en afstemming met het team gewenst is voor het uitvoeren van de marketingopdracht.

De volgende werkwijze wordt door MMENC gehanteerd:

Een vrijblijvend, oriënterend gesprek waaruit een opdrachtformulering en/of taakomschrijving volgt.

Een offerte, waarin zijn opgenomen:

  • Doelstelling
  • Werkwijze
  • Tijdsplanning
  • Kosten

Overleg over de offerte en, bij akkoord, een opdrachtbevestiging:

  • Uitvoering van de opdracht conform de offerte
  • Regelmatig overleg over voortgang en resultaten
  • Schriftelijk en/of mondelinge eindrapportage

Ondersteuning nodig en/of een vraag?

Maak vrijblijvend een afspraak zodat we samen kunnen onderzoeken hoe ik in uw situatie het best waarde kan toevoegen.

U kunt mij langs onderstaande wegen bereiken: